نشریه های علمی انتشارات

فایلهای مربوط به دستورالعمل نگارش و تهیه مقالات برای نشریه پژوهش های علوم دامی ایران و تعهد نامه نویسندگان از قسمت زیر قابل دانلود است:

دریافت فایل نحوه نگارش

دریافت فایل تعهدنامه

قابل توجه نویسندگان محترمی که مقاله آنها به مرحله اصلاحات رسیده است: به استحضار نویسندگان محترم می رساند جهت تسریع و تسهیل فرآیند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود. برای مشاهده نمونه ای از فایل پاسخ به داوران به لینک زیر مراجعه فرمایید:

نمونه فایل پاسخ به داوران