نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچینDOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11012

چکیده
در این تحقیق دو لاین سبک وزن و سنگین وزن در بلدرچین که به مدت ۷ نسل بر اساس وزن بدن در سن ۴ هفتگی انتخاب در آنها صورت گرفته بود مورد استفاده قرار گرفتند. لاین سنگین وزن در هفتمین نسل انتخاب شده به طور معنی داری در سن ۲۸ روزگی از لاین سبک وزن در همان نسل سنگین تر بود(۰۱/۰pدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5364

بازدید: 703

تاریخ دریافت: 1390/10/20 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )