نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: abstractDOI: 10.22067/ijasr.v2i2.10610

چکیده
abstractدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3716

بازدید: 751

تاریخ دریافت: 1390/09/23 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )