نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCRDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10587

چکیده
اهمیت پرورش شترمرغ در ایران همچون سایر کشورهای جهان در حال افزایش است. در گونه‌های بسیاری از پرندگان، از جمله شترمرغ، جنس نر و ماده فاقد هرگونه تمایز مورفولوژیکی می‌باشند به نحوی که تشخیص پرنده نر و ماده را بویژه در سنین پائین دشوار می‌سازد. این امر برنامه‌های پرورشی را دچار مشکل می‌سازد. خونگیری به طور تصادفی از جوجه شترمرغ‌های چند روزه انجام شد و سپس، استخراج DNA از خون صورت گرفت. برای تعیین جنسیت واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت تکثیر قطعه ۴۳۲ جفت بازی به کمک پرایمرOSFES استفاده شد. نتایج تحقیق ما نشان داد که تعیین جنسیت با استفاده از روش PCR در جوحه‌های چند روزه مفید، آسان و کم هزینه می‌باشد.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7935

بازدید: 864

تاریخ دریافت: 1390/09/21 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )