نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1389 تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1389 تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1391 اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1391 تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه‌های شیمیایی سیلاژ یونجه عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن ۲۸ تا ۴۲ هفتگی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 تأثیر سطوح مختلف محدودیت مصرف آب بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی بره‌های نر بلوچی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 تعیین ارزش غذایی کاه گندم عمل آوری شده با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاک با استفاده از روشهای تولید گاز و کیسه های نایلونی عبدالمنصور طهماسبی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 مطالعه بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل عبدالمنصور طهماسبی چکیده
1 - 22 (22)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد