نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 1 شماره 2 سال 1388 اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی‏ها برای جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1390 تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1391 اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 4 شماره 4 سال 1391 برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس ۳۰۸ وکاب ۵۰۰ حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پیه حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1392 استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثرات ۱-۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1393 مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 اثر عصاره رازیانه و ویتامین D۳ بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 اثر ۱، ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن ۲۸ تا ۴۲ هفتگی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 7، شماره 1 سال 1394 بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی‌ بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 7 شماره 4 سال 1394 اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهاربرعملکرد، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلرید کربن حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 8 شماره 2 سال 1395 اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 8 شماره 3 سال 1395 اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت‌شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی حسن کرمانشاهی چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 تأثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری (Rosmarinus Officinalis L.) بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان تخم‌گذار حسن کرمانشاهی چکیده
1 - 24 (24)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد