نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 بررسی میزان انرژی قابل استفاده چربی‏ها برای جوجه‌های گوشتی در سن ۴۲ روزگی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1390 اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1391 اثر کنجاله گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و کیفیت لاشه جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1392 استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1392 اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیت‌های خون و ریخت‌شناسی مخاط روده جوجه‌های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثرات ۱-۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1393 مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 اثرات آنتی اکسیدانی α-توکوفرول استات، پوست و عصاره پوست انار در جیره های حاوی روغن ماهی بر کیفیت گوشت ران و سینه جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه‌های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 7 شماره 4 سال 1394 اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 بررسی اثر مقایسه ای مکمل نانو مولتی ویتامین، بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های‌گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 2 سال 1395 تأثیر تراکم مواد مغذی و اسید آمینۀ ال- گلوتامین افزودنی بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 2 سال 1395 اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 2 سال 1395 تعیین اثرات منابع ضداکسیداسیون آلی و منبع چربی بر عملکرد، اجزاء لاشه، فراسنجه های استخوانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 3 سال 1395 اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت‌شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی ابوالقاسم گلیان چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 تأثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری (Rosmarinus Officinalis L.) بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان تخم‌گذار ابوالقاسم گلیان چکیده
1 - 25 (25)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد