اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر: دکتر رضا ولی زاده
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۳۱۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۰۰۱
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۵۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور
بازدید: 152

بررسی ساختار ژنتیكی و روابط فیلوژنی اسب¬های کاسپین، عرب و تالشی

رضا سید شریفی, سجاد بادبرین, نعمت هدایت ایوریق, سیما ساور سفلی, جمال سیف دواتی, حسن خمیس آبادی
بازدید: 217

شناسایی جهش‌های FecXI، FecXH و FecXB در ژن BMP15 در گوسفند نژادهای لک قشقایی و بهمئی در استان کهگیلویه و بویر احمد

مصطفی محقق دولت آبادی, اسما مرادعلی‌پور, فرخنده منصوری, فرنگیس فتاحی, زینب صالحی
بازدید: 144

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

علمی پژوهشی- فیزیولوژی